Side / Yrkessjåfør etterutd

Yrkessjåfør etterutd


Print

ETTERUTDANNING YRKESSJÅFØR
GODSTRANSPORT 35 TIMER

Neste kurs starter: 12.08.19 kl 08.00. Kurset går over 4 påfølgende dager og 1 dag med teori/kjøring modul 6. Modul 6 avtales individuelt, men vi prøver så langt det lar seg gjøre å få tatt modul 6 for alle fredagen den uka kurset starter. 

Påfølgende kurs starter: 26.08.19 kl 08.00. Samme opplegg som forrige kurs.


Kurspris inkl.bøker:
kr 10.000,-  om en stiller med egen bil.
kr 11.500,- inkl. leie bil av oss.

Dersom noen ønsker etterutdanning på persontransport også, må det påberegnes 1 dag ekstra på dette, som avtales med lærer. Ekstra pris for denne dag vil være kr. 2.000,-.

Kurset vil bli gjennomført på dagtid. Kurset må gjennomføres helt uten fravær.

Gyldigheten på kurset er 5 år fra modul 6 er avsluttet hos oss. Nytt førerkort kan hentes ut når som helst etter avsluttet modul 6.

Du må ha gyldig førerkort for å delta på kurset.

Du kan velge å stille med egen bil med kjørecomputer den dagen, fredagen, når det skal kjøres på modul 6 eller du kan leie bil av oss.


Kurssted: Inger Floods veg 18, 3676 NOTODDEN

Da vi har stor pågang på våre kurs, ber vi om at vedlagte påmeldingsskjema bli sendt oss snarest mulig.

Vi har inngått avtale med restaurant Eyde om rabattert lunsj til kr 120,- pr pers pr kursdag, for de som ønsker det. Vennligst kryss av på svarslippen dersom du ønsker dette!

Påmeldingen er bindende.


Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.


Avbestillingsregler:
1. Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1/2 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

2.  Skjer avbestilling inntil 14 dager før kurssart, får en refundert kursavgift.

3. Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

4. Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen forfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

Vedr. kursstart, må vi ta forbehold om antall påmeldte.

Betalingsbetingelser:
Ved mottatt påmelding, sender vi faktura, med 1 ukes betalingsfrist.
Skal arb.giver, NAV e.l dekke utgiftene, må det vedlegges bekreftelse på det. Vi vil da sende faktura til oppgitt adresse.

 

 

 

 

 

Ønsker du å melde deg på dette kurset, fyll ut skjemaet og send det på e-mail eller pr post til Opaas Kompetanssenter AS

SVARFRIST: Hhv 05.08 og 19.08.19   Kursstart: 12.08 og 26.08.19                   (Merk av! )

Navn:
____________________________________________________
Adr.:
____________________________________________________
Postnr./sted:
____________________________________________________
Tlf. dagtid:
______________________Epostadresse faktura:______________________________
Fødselsnr./ pers.nr.:

Kryss her dersom firma betaler:__  Firmanavn:________________________________

Org.nr.:____________
____________________________________________________
Innehar følgende førerkortklasser:                          Tatt når 1. gang:
____________________________________________________
Kurspris inkl læremateriell: kr 10.000,- (egen bil), kr 11.500,- (leiebil Opaas)

Melder meg itillegg på etterutdanning persontransport:___ Ønsker lunsj:____

Betaling:
[  ] Jeg betaler kursavgiften selv
[  ] Jeg får dekket kurset
av min arbeidsgiver/arbeidskontor, og vedlegger herved en bekreftelse på dette.
(Fyll også ut nedenfor.)
NAV/arbeidsgiver vil da bli fakturert

___________________________________________
Firma
___________________________________________
Adresse
__________________________________________
Postnr./ Sted
___________________________________________
Telefonnummer
___________________________________________


Organisasjonsnummer___________________________

E-mail adr. vedr faktura:___________________________________


___________________________________________
Kont.person___________________________________________
Innkjøpers forpliktende underskrift:

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3