Side / Yrkessjåfør 35 t

Yrkessjåfør 35 t


Print

35 timers utvidelseskurs persontransport for yrkessjåfør

Link til påmelding, trykk her.

Ved etterspørsel setter vi opp nytt kurs

Kurset vil bli gjennomført følgende dager:

Mandag           kl. 08.00-16.00
Tirsdag            kl. 08.00-16.00
Onsdag            kl. 08.00-16.00
Torsdag           kl. 08.00-16.00
Fredag             kl. 08.00-16.00

Det må påregnes 1 til 2 dager i tillegg for praksis. Dette vil det bli informert om på kurset.
Max fravær: 10 %

Obligatorisk grunnutdanning gjelder for personer som skal kjøre buss mot vederlag gjeldende fra 10. september 08 og for lastebil etter 10. September  09.

Er du i tvil om du trenger dette kurset? Gå inn på www.vegvesen.no, klikk deg inn på yrkessjåfør og les om kravene.

35 timers kurset er for de som innehar førerkort klasse C1 / C og skal utvide til førerkort klasse D1 / D. Gjelder også for de som tok D1 / D etter 10.september 08 og som ønsker yrkesbevis. Vi forutsetter at du innehar førerkort klasse C1, D1 eventuelt klasse CD.

Kurset er modulbasert og modulene ser slik ut:

Modul 4 Modul P5 Modul 6
Persontransportens Persontransport i praksis Sikker adferd på vegen

 

Kurspris:       kr 14.400,-
Lærebøker:    kr   1.000,-

Da vi har stor pågang på våre kurs, ber vi om at vedlagte påmeldingsskjema blir sendt oss snarest mulig og påmeldingen er bindende.

Avbestillingsregler:

1. Enhver  må undersøke med lege før påmelding, om gyldig legeattest vil bli gitt for de aktuelle klasser en ønsker ta førerkort på.

2. Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

3. Skjer avbestilling inntil 14 dager før kurssart, vil innbetalt kursavgift refunderes.

4. Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

5. Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen forfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

Vedr. kursstart, må vi ta forbehold om antall påmeldte.

Betalingsbetingelser:
Ved mottatt påmelding sender vi faktura, med 1 ukes betalingsfrist. Skal arbeidsgiver, NAV e.l dekke utgiftene til kurset, må det vedlegges bekreftelse på det. Vi vil da sende faktura til oppgitt adresse.

Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.

Mvh Helena, Opaas Kompetansesenter

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3