Side / Yrkessjafør 140 t

Yrkessjafør 140 t

140 timers grunnutdanning for yrkessjåfør gods og person

Kursstart:
16.09.2019

Kurset vil bli gjennomført på dagtid
mandag til fredag fra kl. 08.00 til 16.00 i ca seks uker
Det må også påberegnes noe undervisning på kveldstid.
Max fravær: 10 %

Du kan søke støtte/lån til utdanningen gjennom Lånekassen. I slike tilfeller plikter du å sende kopi av sertifikatet til oss etter bestått teori på YSK, slik at vi kan bekrefte dette overfor Lånekassen og de får vurdert om du har rett til omgjøring av lån til stipend.

Obligatorisk grunnutdanning gjelder for personer som skal kjøre buss og lastebil mot vederlag.

Er du i tvil om du trenger dette kurset? Gå inn på www.vegvesen.no, klikk deg inn på ”yrkessjåfør”, og les om kravene.
140 timers kurset er for de som skal utvide  til førerkortet klasse D1/D eller C1/C.

Kurset er modulbasert, og modulene ser slik ut:
 

Modul P4

 Person-transportens

 vilkår

Modul P5

Persontransport

 i praksis

Modul 6

Sikker adferd

 på vegen

 

Modul 1

Vegtransporten

og samfunnet

Modul 2

Yrkessjåførens

Sikkerhet,

helse og

arb.miljø

 

Modul 3

Kunnskap

om optimal

bruk av

tunge

kjøretøy

 

Modul G4

Gods-

transportens

vilkår

Modul G5

Gods-

transport

i praksis

Modul 6

Sikker

adferd

på vegen


Kurspris: kr. 39.000,- inkl. lærebøker og kursmateriell

Da vi har stor pågang på våre kurs, ber vi om at vedlagte påmeldingsskjema bli sendt oss snarest mulig. (se under og trykk 'les mer' for påmeldingsskjema).
Påmeldingen er bindende.

Avbestillingsregler:

1. Enhver  må undersøke med lege før påmelding, om gyldig legeattest vil bli gitt for de aktuelle klasser en ønsker ta førerkort på.

2. Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

3. Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt  kursavgift refunderes.

4. Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

5. Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kurssart, må en betale hele kursprisen innen forfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

Vedr. kursstart,må vi ta forbehold om antall påmeldte.

Betalingsbetingelser:

Ved mottatt påmelding, sender vi faktura, med 1 ukes betalingsfrist.
Skal arb.giver, NAV e.l dekke utgiftene, må det vedlegges bekreftelse på det.
Vi vil da sende faktura til oppgitt adresse.


Print

140 timers grunnutdanning for yrkessjåfør gods og person

Kursstart:
Mand. 16.09. 2019 kl 08.00

Kurset vil bli gjennomført på dagtid i våre lokaler i Inger Floods veg 18, 3676 NOTODDEN.
Kurset går mandag til fredag fra kl. 08.00 til 16.00 i fem- seks uker.
Det må også påberegnes noe undervisning på kveldstid.
Max fravær: 10 %

Obligatorisk grunnutdanning gjelder for personer som skal kjøre buss og lastebil mot vederlag.

Er du i tvil om du trenger dette kurset? Gå inn på www.vegvesen.no, klikk deg inn på ”yrkessjåfør”, og les om kravene.
140 timers kurset er for de som skal utvide  til førerkortet klasse D1/D eller C1/C.

Kurset er modulbasert, og modulene ser slik ut:
 

Modul P4

 Person-transportens

 vilkår

Modul P5

Persontransport

 i praksis

Modul 6

Sikker adferd

 på vegen

 

Modul 1

Vegtransporten

og samfunnet

Modul 2

Yrkessjåførens

Sikkerhet,

helse og

arb.miljø

 

Modul 3

Kunnskap

om optimal

bruk av

tunge

kjøretøy

 

Modul G4

Gods-

transportens

vilkår

Modul G5

Gods-

transport

i praksis

Modul 6

Sikker

adferd

på vegen


Kurspris: kr. 39.000,- inkl. lærebøker og kursmateriell

Da vi har stor pågang på våre kurs, ber vi om at vedlagte påmeldingsskjema bli sendt oss snarest mulig. (se under og trykk 'les mer' for påmeldingsskjema).
Påmeldingen er bindende.

Avbestillingsregler:

1. Enhver  må undersøke med lege før påmelding, om gyldig legeattest vil bli gitt for de aktuelle klasser en ønsker ta førerkort på.

2. Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

3. Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt  kursavgift refunderes.

4. Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

5. Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kurssart, må en betale hele kursprisen innen forfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

Vedr. kursstart,må vi ta forbehold om antall påmeldte.

Betalingsbetingelser:

Ved mottatt påmelding, sender vi faktura, med 1 ukes betalingsfrist.
Skal arb.giver, NAV e.l dekke utgiftene, må det vedlegges bekreftelse på det.
Vi vil da sende faktura til oppgitt adresse.

 Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.

 

 Trykk deg nedover til svarslipp!

 

 

 

 

 

 

 

Påmelding med svarfrist 09.09.19

 Opaas Kompetansesenter   (e-post: opaas-kompetanse@opaas.no)
Grunnutdanning yrkessjåfør 140 timer den 16.09.19

Navn:_______________________________________________________
Adr.:________________________________________________________
Postnr. / Sted:_________________________________________________
Tlf./ Mob.:_____________________________Epostadresse:_______________________
Fødsels./ Pers.nr.:______________________________________________
Innehar følgende førerkortklasser:__________________________________

Kryss her dersom du søker støtte gjennom Lånekassen til dette kurset:____
Kryss her dersom firma betaler:____ Firmanavn:______________________

Org.nr.:___________ Epostadresse firma vedr faktura:_____________________________
 Kurspris inkl. lærematr.:                                            kr. 39.000,-
Betaling:
¤  Jeg betaler kursavgiften selv
¤  Jeg får dekket kurset av min arb.giver / NAV, og vedlegger herved en bekreftelse på dette.
( Fyll også ut nedenfor.) Arb. giver / NAV vil da bli fakturert.
 

Firma:________________________________________________________
Adr.:_________________________________________________________
Postnr./ Sted:___________________________________________________
Tlf.:__________________________________________________________
Org.nr.:_______________________________________________________
Kont.peron:____________________________________________________
Innkjøpers forpliktende underskrift:_________________________________

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3