Side / Varme arbeider

Varme arbeider


Print

I samarbeid med Dolphin Kurs og Kompetanse AS

Forsikringsbransjen i Norge krever at alle som utfører arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr skal ha gjennomgått godkjent opplæring i Varme arbeid.

Det er hvert år tragiske branner i Norge hvor Varme arbeid er påvist brannårsak.

Vi tilbyr kurs som tilfredstiller forsikringsbransjens krav til slikt arbeid. Kursene avholdes etter godkjente lærebøker og utstyr fra Norsk Brannvernforening.

Kurset innholder:

  • Aktuelle lover, forskrifter og regler
  • Varme arbeid som brannårsak
  • Brannteori
  • Brann og brannslokking
  • Valg av ulike typer slukkemidler
  • Påkrevde sikringstiltak før, under- og etter arbeid


Krav til deltager:

  • 18 år
  • Fysisk og psykisk skikket for arbeidet


Det avholdes teoretisk eksamen før bevis fra Norsk Brannvernforening utstedes, beviset er gyldig i 5 år.

Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.

Avbestillingsregler:

1.     Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

2.     Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt kursavgift refunderes.

3.     Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

4.     Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen for
f orfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

Det tas forbehold om rett til å avlyse kurset ved for få påmeldinger.

Kurset går over 1 dag: 22.09.18
Kl.: 9-16
Pris: kr 2.000,-

 

 

 

 

SVARSLIPP

Opaas Kompetansesenter
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Tlf.:      35013000   e-post: opaas-kompetanse@opaas.no

Jeg melder meg herved på kurset i Varme arbeid med kursstart 22.09.18 kl 09.00

Jeg er klar over at påmeldingen er bindende, og at kurset forfaller til betaling ved kursstart. Svarslipp må være oss i hende senest 15.09.2018.

Navn________________________________________

Adr_________________________________________

Tlf__________________________________________

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3