Side / Truckførerkurs

Truckførerkurs


Print

I samarbeid med Dolphin Kurs og Kompetanse AS

Gjelder alle trucktyper, under 10 tonn løftekapasitet

Våre kurs avholdes etter gjeldende læreplaner og med instruktør som har lang erfaring. Krav til opplæring finnes i Arbeidsmiljøloven §-3-2 og i forskrift 'Bruk av arbeidsutstyr' §-49.

KURSINNHOLD:

 • Gjeldende lover og forskrifter
 • Ulykker og sikkerhet
 • Trucktyper og sikkerhetsutstyr
 • Daglig kontroll
 • Stabilitet
 • Godshåndtering
 • Trafikk- og sikkerhetsbestemmelser
 • HMS
 • Internkontroll
 • Arbeidsmiljø
 • Håndtering av farlig gods


KURSDATOER:
Kurset går: 11.06, 14.06. og 18.06.19 fra kl 08.00- 16.00   


( Ev. praksis avtales etterhvert )

KURSPRIS:     kr 6.500,-
KURSSTED:  Inger Floods veg 18, 3676 NOTODDEN

Innehar du modul 1.1 fra før, dvs har du et kompetansebevis fra før ( f.eks maskinfører ), er det fint om du oppgir dette ved påmelding.

Avbestillingsregler:

1.       Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

2.        Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt kursavgift refunderes.

3.       Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

4.       Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen forfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.

 

 

 

 

 

 Påmelding:

Truckfører av truck under 10 tonn løftekapasitet

Jeg bekrefter herved at jeg ønsker å delta på truckførerkurs med kursstart 11.06.2019. Jeg er inneforstått med at påmeldingen er bindende, og at kurset forfaller til betaling ved kursstart. Ved for få deltagere forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset. Dette vil det i så fall bli gitt melding om umiddelbart etter påmeldingsfristen er gått ut.

Svarslippen må være kontoret i hende senest : 03.06.19

Tlf.:     35013000
e-post: opaas-kompetanse@opaas.no

Navn:
____________________________________________________

Adr.:
____________________________________________________
Postnr./sted:

____________________________________________________

Tlf. dagtid:
____________________________________________________
Fødselsnr./ pers.nr.:
____________________________________________________

_Innehar modul 1.1 fra før :__________________________________________________

Kryss her dersom firma betaler:______ Firmanavn:________________________________

Org.nr.:__________ Epostadresse vedr faktura:___________________________________
Kurspris inkls. materiell                                        kr. 6500,-
Betaling:
Jeg betaler kursavgiften selv   O
Jeg får dekket kurset                 O
av min arbeidsgiver/arbeidskontor, og vedlegger herved en bekreftelse på dette.(Fyll også ut nedenfor.)
Arb.ktr/arb.giver vil da bli fakturert
Firma og kontaktperson:

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3