Side / Transportløyve

Transportløyve


Print

KURSPLAN TRANSPORTLØYVE FOR GODS -OG PERSONTRANSPORT

Kurset går over 8 samlinger.

Kurset gir en gjennomgang av pensumet. Kurset koster kr  23.000,- med alt materiell inklusiv. 

  Gebyrer til Biltilsynet vedr løyveeksamen er ikke inkludert i kursprisen.

                                
Kurset er også godkjent for taxiløyve.


Følgende fag gjennomgåes:

  • Samferdsel 
  • Persontransport
  • Godsbehandling / Lager og Terminal
  • Ledelse og økonomisk styring


GENERELLE VILKÅR FOR Å FÅ LØYVE / Taxiløyve

Har god vandel
Har tilfredstillende økonomisk evne
Har tilstrekkelig faglig kompetanse (bestått løyvekurs) For Taxiløyve også dokumentasjon på 2 år sammenhengende praksis som taxifører.
Har førerkort Kl C1, D1 eller kan dokumentere
 bestått teoriprøve i en av disse klassene hos biltilsynet.


 En må bestå en todelt, tverrfaglig eksamen på Statens Vegvesen. Begge deler må bestås og gjennomføres på samme dag. Prøven varer 4 timer, 2 timer pr delprøve.

Delprøve 1 består av 40 spørsmål med flere svaralternativer, hvor hvert spørsmål har ett rett svar. Delprøve 2 består av 20 spørsmål, hvor flere alternativer på hvert spørsmål kan være riktige. For å bestå eksamen må du ha 80% rett på delprøve 1 og 60% rett på delprøve 2. Du får vite med en gang om du har bestått prøven. 

Teorikurs i de aktuelle førerkortklasser vil bli avholdt etter nærmere avtale for de som måtte ha behov for det.

Kurssamlinger er følgende datoer: 27.04, 28.04, 04.05, 05.05, 18.05, 19.05, 01.06 og 02.06.19.
Samtlige dager fra kl.09.00-16.00


Kurssted:
Inger Floods veg 18, 3676 Notodden

Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.

Se vegvesen.no for pris vedr løyveeksamen.
Avbestillingsregler for Opaas Komp.senter:

1.       Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

2.        Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt  kursavgif refunderes.

3.       Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

4.       Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen  forfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

SVARSLIPP

TIL
OPAAS KOMPETANSESENTER
INGER FLOODS VEG 18
3676 NOTODDEN

Herved bekreftes at jeg ønsker å benytte den tildelte plassen på løyvekurs med start den 27.04.19.
Jeg er inneforstått med at påmeldingen er bindene og at kursavgiften til Opaas forfaller til betaling ved kursstart, samt at kursarrangør kan avlyse ved for lite påmeldinger. Ved avlysning vil det bli sendt ut melding pr.brev, mail eller telefon.
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Navn/ adresse

Email:_______________________________________________________________________

Fødselsnr.:_______________________________________________________________


Fakturabetaler:_______________________________________________________________ Orgnr.:______________________________________________________

 Epostadresse firma:___________________________________________

 


Svarslipp må være kontoret i hende senest : 17.04.19
Svar kan sendes til Opaas Kompetansesenter AS, Inger Floods veg 18, 3676 NOTODDEN.
Tlf. 35013000  e-post: opaas-kompetanse@opaas.no

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3