Side / Transportløyve

Transportløyve


Print

KURSPLAN

Kurset går over 6 samlinger. Mellom samlingene må innsendingsoppgaver løses og sendes inn til NKI Nettstudier.Alle brev bør være godkjent før eksamen.                                           

Følgende fag gjennomgåes:

  • Samferdsel 
  • Persontransport
  • Godsbehandling / Lager og Terminal
  • Ledelse og økonomisk styring


GENERELLE VILKÅR FOR Å FÅ LØYVE / Taxiløyve

Har god vandel
Har tilfredstillende økonomisk evne
Har tilstrekkelig faglig kompetanse (bestått løyvekurs) For Taxiløyve også dokumentasjon på 2 år sammenhengende praksis som taxifører.
Har førerkort Kl C1, D1 eller kan dokumentere
 bestått teoriprøve i en av disse klassene hos biltilsynet.

Studieløsninger:
Har du eksamen i VK1 Transportfag, eller Fagbrev Yrkessjåfør etter reform 94, trenger du kun å gjennomføre og avlegge eksamen i fagene Ledelse og økonomisk styring, samt fylle de nevnte førerkortkrav. Dette vil da gi den nødvendige faglige kompetanse.

Har du ikke eksamen fra VK1 Transportfag, må du følge studiet i samtlige fag. Det vil bli gitt en tverrfaglig eksamen på VK1-fagene og en eksamen i ledelse og økonomisk styring. Disse avholdes på samme dag. Den ene på formiddagen og den andre på ettermiddagen.

Teorikurs i de aktuelle førerkortklasser vil bli avholdt etter nærmere avtale for de som måtte ha behov for det.

Kurssamlinger er følgende datoer: 20.10. -  27.10. - 03.11 .- 10.11.-17.11.17 og i tillegg en lørdag
Samtlige dager fra kl.09.00-16.00

Eksamen den 21.11. 2017. Ledelse og økonomisk styring kl.10.00-12.00 og VK1 kl.13.00-16.00.

 

Kurssted:
Telegt. 2.  3674 Notodden

PRIS FOR LØYVEKURS ALLE FAG:
Til NKI Nettstudier  ekskl. bøker  kr. 13100,- , ekskl.eksamensavgift (kr. 1950,- pr eksamen)
Til Opaas Kompetansesenter         kr.   6800,-

Det taes forbehold mot prisendringer fra NKI`s side.

PRIS FOR DELSTUDIET LEDELSE OG ØKONOMISK STYRING:
Til NKI Nettstudier ekskl. bøker    kr.   7100,-   , ekskl.eksamensavgift ( kr 1950,-)
Til Opaas Kompetansesenter         kr.   4800,-

Det taes forbehold mot prisendringer fra NKI`s side.

PRISER TEORIKURS FØRERKORT:
kl C-D      kr.  4600,-
kl E (CE)   kr.  4000,-


Avbestillingsregler for Opaas Komp.senter:

1.       Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

2.        Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt  kursavgif refunderes.

3.       Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

4.       Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen  forfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

SVARSLIPP

TIL
OPAAS KOMPETANSESENTER
TELEGT.2
3674 NOTODDEN

Herved bekreftes at jeg ønsker å benytte den tildelte plassen på løyvekurs med start den : 20.10.2017.
Jeg er inneforstått med at påmeldingen er bindene og at kursavgiften til Opaas forfaller til betaling ved kursstart, samt at kursarrangør kan avlyse ved for lite påmeldinger. Ved avlysning vil det bli sendt ut melding pr.brev eller telefon.

Jeg har - har ikke - eksamen VK1 transportfag ( stryk det som ikke passer)
Jeg har - har ikke - Fagbrev Yrkessjåfør  (stryk det som ikke passer)
Jeg mangler følgende førerkortklasser :

     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          navn/ adresse

email:_______________________________________________________________________

Fødsels-og personnr.:_______________________________________________________________


Fakturaadresse:_________________________________________________________________
 
Svarslipp må være kontoret i hende senest : 09.10.2017
Svar kan sendes til Opaas Kompetansesenter AS, Telegata 2, 3674 NOTODDEN.
Tlf. 35013000  e-post: opaas-kompetanse@opaas.no
Mob.92266559

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Telegata 2
3674 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3