Side / Transportløyve

Transportløyve


Print

KURSPLAN

Kurset går over 6 samlinger.

Mellom samlingene kan en velge å løse innsendingsoppgaver og sende inn til NKI Nettstudier.  Kurset gir en gjennomgang av pensumet. Kurset koster kr      ,- eksklusiv bøker. Nettstudiet bestiller vi for deg. Vær snill å krysse av på svarslippen dersom du ønsker nettstudie i tillegg til kurset hos oss.

                                   
Det taes forbehold om prisendringer fra NKI` side.


Følgende fag gjennomgåes:

  • Samferdsel 
  • Persontransport
  • Godsbehandling / Lager og Terminal
  • Ledelse og økonomisk styring


GENERELLE VILKÅR FOR Å FÅ LØYVE / Taxiløyve

Har god vandel
Har tilfredstillende økonomisk evne
Har tilstrekkelig faglig kompetanse (bestått løyvekurs) For Taxiløyve også dokumentasjon på 2 år sammenhengende praksis som taxifører.
Har førerkort Kl C1, D1 eller kan dokumentere
 bestått teoriprøve i en av disse klassene hos biltilsynet.


 En må bestå en tverrfaglig eksamen på VK1-fagene og en eksamen i ledelse og økonomisk styring. Disse kan taes på samme dag, om en ønsker og gjennomføres på Statens Vegvesen.

Teorikurs i de aktuelle førerkortklasser vil bli avholdt etter nærmere avtale for de som måtte ha behov for det.

Kurssamlinger er følgende datoer: 
Samtlige dager fra kl.09.00-16.00 

Kurssted:
Inger Floods Veg 18, 3676 Notodden

Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.

PRIS FOR LØYVEKURS ALLE FAG:

Til Opaas Kompetansesenter       kr.   6800,- . Itillegg kommer pris for bøkene, totalt kr 1788,-.

Det må taes høyde for prisjusteringer fra NKIs side.

Se vegvesen.no for pris vedr løyveeksamen.PRISER TEORIKURS FØRERKORT:
kl C-D      kr.  4600,-
kl E (CE)   kr.  4000,-


Avbestillingsregler for Opaas Komp.senter:

1.       Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

2.        Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt  kursavgif refunderes.

3.       Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

4.       Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen  forfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

SVARSLIPP

TIL
OPAAS KOMPETANSESENTER
TELEGT.2
3674 NOTODDEN

Herved bekreftes at jeg ønsker å benytte den tildelte plassen på løyvekurs med start den : 
Jeg er inneforstått med at påmeldingen er bindene og at kursavgiften til Opaas forfaller til betaling ved kursstart, samt at kursarrangør kan avlyse ved for lite påmeldinger. Ved avlysning vil det bli sendt ut melding pr.brev eller telefon.


Jeg mangler følgende førerkortklasser :

     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          navn/ adresse

email:_______________________________________________________________________

Fødsels-og personnr.:_______________________________________________________________


Fakturaadresse:_______________________________________________________________ Orgnr.:______________________________________________________

 Epostadresse firma:___________________________________________

Bestiller Nettstudie:____


Svarslipp må være kontoret i hende senest : 
Svar kan sendes til Opaas Kompetansesenter AS, Inger Floods Veg 18, 3676 NOTODDEN.
Tlf. 35013000  e-post: opaas-kompetanse@opaas.no
Mob.92266559

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods Veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3