Side / Teleskoptruck

Teleskoptruck


Print

I samarbeid med Dolphin Kurs og Kompetanse AS

For å kunne ta kurs for førere av teleskoptruck, må man på forhånd inneha et av følgende kompetansebevis:
TRUCK  eller  ANLEGGSMASKIN  eller LASTEBILKRAN
Kurset går over 1 dag: 07.12.16  kl 16-21
Kurspris:  kr 3.000,-
Kurssted: Inger Floods veg 18, 3676 NOTODDEN
Teleskoptruck er inndelt i to klasser  C1 og  C2.
C1 har fast løftebom, mens C2 har rundtomsvingende løftebom. Teorikurset dekker begge typer.
Praksiskrav:
Deltageren har følgende kompetansebevis fra tidligere:

   Timer praksis:
Anleggsmaskin                       4 timer     C1
Truck                                       4 timer     C1
Lastebilkran                             8 timer     C1


For utvidelse til C2, kreves det 4 timer ekstra på denne trucken.

Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.

SVARSLIPP TIL
Opaas  Kompetansesenter
Inger Floods veg 18
3676 NOTODDEN

   e-post: opaas-kompetans@opaas.no
Jeg melder meg herved på kurset i teleskoptruck, kursdato
07.12.16   kl 16-21.
Jeg er klar over at påmeldingen er bindende, og at kursavgiften
forfaller til betaling ved kursstart. Svarslipp må være kontoret i hende senest 30.11.16.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved for få påmeldte.
Avbestillingsregler:
1. Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring
    før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr.
    Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven
    avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger.
    Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike
    tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart,
    for å slippe betale ytterligere kurspenger.
2.  Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt
     kursavgift refunderes.
3. Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en
    bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset
    en er påmeldt på.
4. Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen
    innen forfall.


Navn:____________________________________________
Adresse:__________________________________________
Tlf./Mob.:_________________________________________

Epostadresse vedr faktura:____________________________

Kryss her dersom firma betaler:_______ Firmanavn:______________________________

Org.nr.:________________

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3