Side / Taxi-løyve

Taxi-løyve

OPPTAKSKRAV:

  • Førerkort Kl B


KURSINNHOLD:
Administrasjon og drift av taxibedrifter
Økonomi for taxibedrifter

KURSSTED:
Inger Floodsveg 18, 3676  Notodden  se kart.

KURSDATOER:
De som ønsker dette kurset  kan delta på kurset for gods og persontransport. Trykk menyen for Transportløyve.

KURSGJENNOMFØRING:
Kurset er i samarbeid med NKI som innehar rettighetene. Vi gir Støtteundervisning og rettleder i løsning av de brev som skal sendes inn til NKI.
Eksamen avholdes hos oss. Løyveeksamen må være bestått for å få løyve.

PRISER:
Opaas Kompetansesenter                       Kr.   6.800,-
NKI                                                      Kr. 
Eksamensavgift  pr stk                       


Print

SVARSLIPP

NB! Bruk svarslippen du finner under løyvekurs for person- og godstransport! 

Tlf 35013000 

Opaas Kompetansesenter
Inger Floods Veg 18
3676 Notodden

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods Veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3