Side / Lastebilkran-kurs

Lastebilkran-kurs


Print

I samarbeid med Dolphin Kurs og Kompetanse AS

Kursets innhold:

Stroppdel

 •     Innledning og registrering
 •     Ord og utrykk
 •     Kjettingstropper m/bruk av løftetabeller
 •     Fiberstropper m/bruk av løftetabeller
 •     Ståltaustropper m/bruk av løftetabeller
 •     Andre løfteredskap
 •     Vedlikehold av løfteredskap
 •     Merke og kasseringsregler
 •     Sertifisering og kontroll
 •     Teoretisk eksamen



Krandel

 •     Definisjoner
 •     Oppbygning av lastebilkraner
 •     Ramme/kranpåbygg
 •     Stabilitet
 •     Sikkerhetsbestemmelser
 •     Oppstilling av lastebilkraner
 •     Hydraulikk
 •     Mekanikk
 •     Sertifisering og kontroll
 •     8 timer obligatorisk praksis
 •     Teoretisk eksamen


DEN PRAKTISKE DELEN GJENNOMFØRES I BEDRIFT UNDER ”FADDERORDNING”

Opptakskrav: Må være 18år – fysisk/psykisk skikket – førerkort kl B
Pris:  Kr 6500,-
Kurssted: Opaas Kompetansesenter AS, Inger Floods veg 18, 3676 NOTODDEN
Kursstart: 29.03.19  kl 17.00 (anhukerkurs). De andre kursdagene er 30.03 kl 09.00 (modul 1.1) og 31.03.19 kl 09.00 (teori kran).
Det tas forbehold om rett til å avlyse kurstet ved for få påmeldinger. 

Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.

Avbestillingsregler:
1. Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven kan så komme tilbake på samme kurset ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra den opprinnelige kursstart,  for  å slippe betale ytterligere kurspenger.
2. Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt kursavgift refunderes.
3. Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før  kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.
4. Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kurset innen forfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

 

 

SVARSLIPP
Jeg bekrefter herved at jeg vil delta på lastebilkrankurs som begynner 29.03.2019, og er klar over at påmeldingen er bindende, samt at kurset forfaller til betaling ved kursstart. Svarfrist: 22.03.2019
 
Svar kan  sendes pr post til:
Opaas Kompetansesenter
Inger Floods veg 18
3676 Notodden
Tlf 35013000

e-post: opaas-kompetanse@opaas.no       


______________       ________________       __________________

Kryss her dersom firma betaler:____ Firmanavn:____________________________

Org.nr.:_________________ Epostadresse vedr faktura:___________________________


     navn                            tlf.nr                             mob.nr

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3