Side / Førerkort D1/D1E

Førerkort D1/D1E

KL D1/D1E

KL D1

PAKKEPRIS:   Kr 19.000,-  som dekker:

  • GRUNNKURS
  • ULYKKESBEREDSKAPSKURS
  • OBLIGATORISKE TIMER
  • LEIE AV BIL TIL EN FØRERPRØVE


Etter endt grunnkurs, avtales kjøretimer og tidspunkt for uhellsberedskapskurs.

Dersom en ikke klarer seg med obligatoriske timer og/eller trenger flere førerprøver, vil det bli tillegg i prisen. Gebyrer til Biltilsynet er ikke inkludert i kursprisen. Kursavgiften betales ved kursstart. Pakkeprisen gjelder ett år fra en starter på kurs.

Opptakskrav:

  • Du må være fylt 21 år, og inneha førerkort kl B. (Til førerprøve medbringes gyldig legitimasjon i tillegg til førerkort.)
  • Legeattest medbringes ved fremmøte.


Kurssted:
Telegata 2, 3674 NOTODDEN


KL D1E

PAKKEPRIS: Kr 9.100,- ekskl. gebyrer til Biltilsynet. Bok er ikke inkludert, men kan kjøpes på skolen. Pris kr 750,-.

Pakkeprisen varer ett fra en starter på kurs.

Kursavgiften betales ved kursstart.
Du må være fylt 21 år, og inneha førerkort kl B.
Legeattest medbringes ved fremmøte.
Kurssted: Telegt. 2, 3674 NOTODDEN


Print

SVARSLIPP

Opaas Kompetansesenter
Telegt.2
3674 NOTODDEN

Jeg melder meg herved på minibusskurset med kursstart  04.12.18 kl 17.00 ______      
Den dag er det grunnkurs kl 17.00-20.00.

Ønsker kjøpe bok _____

Jeg melder meg på kl D1E________med samme kursstart som kl D1.

Jeg melder meg kun på utvidelseskurs fra D1 til D1E _____med kursstart etter avtale.

Jeg er klar over at påmeldingen er bindende og at kurset forfaller til betaling ved kursstart.
Svarslipp må være oss i hende senest  27.11.18.      .  
 _______________________________.


Tlf.:      35013000
e-post: opaas-kompetanse@opaas.no

 Avbestillingsregler:

1.     Enhver  må undersøke med lege før påmelding, om gyldig legeattest vil bli gitt for de aktuelle klasser en ønsker ta førerkort på.

2.     Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

3.     Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt kursavgift refunderes.

4.     Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.
Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen forfall.
En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset

NAVN:_______________________________

ADRESSE:____________________________

TLF/MOBIL:___________________________Fødselsnr.:__________________

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Telegata 2
3674 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3