Side / Førerkort D1/D1E

Førerkort D1/D1E

KL D1/D1E

KL D1

PAKKEPRIS:   Kr 19.000,-  som dekker:

  • GRUNNKURS
  • ULYKKESBEREDSKAPSKURS
  • OBLIGATORISKE TIMER
  • LEIE AV BIL TIL EN FØRERPRØVE


Etter endt grunnkurs, avtales kjøretimer og tidspunkt for uhellsberedskapskurs.

Dersom en ikke klarer seg med obligatoriske timer og/eller trenger flere førerprøver, vil det bli tillegg i prisen. Gebyrer til Biltilsynet er ikke inkludert i kursprisen. Kursavgiften betales ved kursstart. Pakkeprisen gjelder ett år fra en starter på kurs.

Opptakskrav:

  • Du må være fylt 21 år, og inneha førerkort kl B. (Til førerprøve medbringes gyldig legitimasjon i tillegg til førerkort.)
  • Legeattest medbringes ved fremmøte.


Kurssted:
Telegata 2, 3674 NOTODDEN


KL D1E

PAKKEPRIS: Kr 9.100,- ekskl. gebyrer til Biltilsynet.

Pakkeprisen varer ett fra en starter på kurs.

Kursavgiften betales ved kursstart.
Du må være fylt 21 år, og inneha førerkort kl B.
Legeattest medbringes ved fremmøte.
Kurssted: Telegt. 2, 3674 NOTODDEN


Print

SVARSLIPP

Opaas Kompetansesenter
Telegt.2
3674 NOTODDEN

Jeg melder meg herved på minibusskurset med kursstart  14.08.18 kl 17.00.       
_Den dag er det grunnkurs kl 17.00-20.00_________________________.

Jeg melder meg på kl D1E________med samme kursstart som kl D1.

Jeg melder meg kun på utvidelseskurs fra D1 til D1E _____med kursstart etter avtale.

Jeg er klar over at påmeldingen er bindende og at kurset forfaller til betaling ved kursstart.
Svarslipp må være oss i hende senest  07.08.18.      .  
 _______________________________.


Tlf.:      35013000
e-post: opaas-kompetanse@opaas.no

 Avbestillingsregler:

1.     Enhver  må undersøke med lege før påmelding, om gyldig legeattest vil bli gitt for de aktuelle klasser en ønsker ta førerkort på.

2.     Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

3.     Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt kursavgift refunderes.

4.     Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.
Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen forfall.
En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset

NAVN:_______________________________

ADRESSE:____________________________

TLF/MOBIL:___________________________Fødselsnr.:__________________

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Telegata 2
3674 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3