Side / Førerkort C1/C1E

Førerkort C1/C1E


Print

PAKKEPRIS KL C1:  Kr 25.000,-  som dekker:

  • Obligatoriske kjøretimer
  • Langtur
  • Lastsikringskurs
  • Uhellsberedskapskurs
  • Leie av bil til en førerprøve


Etter endt grunnkurs, avtales kjøretimer og tidspunkt for uhellsberedskap- og lastsikringskurs.

Dersom en ikke klarer seg med obligatoriske timer og/eller trenger
flere førerprøver, vil det bli tillegg i prisen.
Gebyrer til Biltilsynet er ikke inkludert i kursprisen. Til førerprøven må det medbringes gyldig legitimasjon i tillegg til førerkortet.

Pakkeprisen gjelder ett år fra en starter på kurs.
Bok kan kjøpes på skolen. Pris for bok: 1.000,- kr

Kursstart:___20.08.18 kl 17.00___(grunnkurs kl 17.00-20.00)_______________________.

PAKKEPRIS henger til C1: Kr 10.000,-  ekskl. gebyrer til Biltilsynet.

Kursavgiften betales ved kursstart.
Opptakskrav:
Aldersgrense kl C1 / C1E  18 år. Eleven må inneha førerkort kl B.
Legeattest medbringes ved fremmøte.

Kurssted:
Inger Floods veg 18, 3676 NOTODDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARSLIPP

Opaas Kompetansesenter
Inger Floods Veg 18
3676 NOTODDEN      TLF.:35013000

Jeg melder meg på kurs med start 20.08.19 kl 17.00. Den dag er det grunnkurs kl 17.00__________  Ønsker kjøpe bok _____

Jeg melder meg på kl C1E ________________
med samme kursstart som kl C1

Jeg melder meg kun på utvidelseskurs fra kl C1 til C1E______________ med start etter avtale.Jeg er klar over at påmeldingen er bindende og at kurset forfaller til betaling ved kursstart. Svarslipp må være oss i hende senest den  13.08.19 .
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved for få påmeldte.

NAVN_______________________________TLF.:_________Fødselsnr.:_______________

ADR.:___________________________________________  

Kryss her dersom firma betaler:_______Firmanavn:______________________________

Orgnr.: __________________________________________

Epostadresse firma:_________________________________

Avbestillingsregler:

1.     Enhver  må undersøke med lege før påmelding, om gyldig legeattest vil bli gitt for de aktuelle klasser en ønsker ta førerkort på.

2.     Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger.
Eleven  kan så komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

3.     Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt kursavgift refunderes.

4.   Ved avbestilling f.om 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

5.   Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen forfall. En har da mulighet til å melde seg på et   tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3