Side / Førerkort C-CE-D

Førerkort C-CE-D

 


Print

KURSOPPLEGG

En kan starte nesten når som helst på tungbillappen hos oss, da grunnkurset ikke nødvendigvis må være det en starter med, men en må ha det etterhvert.

Neste grunnkurs starter den 20.08.19 kl 17.00. 

Påfølgende grunnkurs starter 17.09.19
Lastberegning avtales etterhvert.  

Trinn 2 og 3 med veiledningstimer, trinn 4 sikkerhetskurs på veg, lastsikringskurs og uhellsberedskapskurs etter avtale.

Kurset vil bli avholdt så intensivt som vi klarer til enhver tid.

Kjøretimer kan bli på dag/kveld/helg. 

En kan søke støtte fra Lånekassen vedr kl D eller C med YSK 140 timer grunnutdanning. Undervisningen må da taes i sammenheng innenfor samme skoleår.

I slike tilfeller plikter eleven å gi oss kopi av førerkortet når teorien for YSK 140 timer grunnutdanning er bestått. Dette da det må bekreftes overfor Lånekassen, slik at behandlingen av saken blir riktig.

ADR (for de som ønsker det): Ta kontakt med dgm.no!

Teorieksamen vil bli avholdt så raskt Biltilsynet kan. Praktisk prøve avholdes uken etter endt kurs, dersom Biltilsynet har kapasitet og teori er bestått. ADR kurset er frivillig, men vi anbefaler deg å ta kurset, spesiellt dersom du er arbeidssøker.

OPPTAKSKRAV:

Du må  inneha førerkort kl B. Aldersgrense for klasse C1/ C1E er 18 år, D1/D1E  21 år, D 24 år og for kl C- CE  21 år. Til førerprøve må det medbringes gyldig legitimasjon i tillegg til førerkortet.
Legeattest medbringes ved frammøte.
Det kan avtales fleksible løsninger for kjøretimer.

PRISER:
KL D (buss) Kr. 50.000,-  (inkl. grunnkurs, lastberegning, uhellsberedskapskurs, totalt 20 kjøretimer og leie av bil til 1 førerprøve )
Kl CE (lastebil - vogntog)  Kr. 65.000,- (max 40 timer)
Kl C (lastebil) Kr. 55.000,- (max 20 timer)
KL E (utvidelse fra KL C til KL CE) Kr 40.000,-

Utvidelse C-D eller omvendt Kr 30.000,-

Kl C+D Kr 90.000,- (Max 20 + 20 timer)

KL C-CE-D Kr. 110.000,- (max 40 timer CE og 20 timer D)

Prisene er eksklusiv bøker.

Prisliste for bøker:

Lesebok C/D               kr 1.000,-

Arb. bok C/D               kr    300,-

Lesebok vogntog         kr    500,-    

Arb.bok vogntog         kr    250,-  

Prisene inkluderer lastberegning, kjøretimer og leie av bil til en førerprøve i hver klasse. Pakkeprisene gjelder i ett år fra en starter på kurs. 

Avbestillingsregler:

1. Enhver må undersøke med lege før påmelding, om gyldig legeattest vil bli gitt for de aktuelle klasser en ønsker ta førerkort på.

2. Ved akutt sykdom med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får en avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten refundering av kurspenger. Eleven kan så komme tilbake på samme kurset ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme tilbake innen 1 år fra den opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere kurspenger.

3. Skjer avbestilling inntil 14 dager før kursstart, vil innbetalt kursavgift refunderes.

4. Ved avbestilling f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.

5. Ved avbestilling f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen forfall. En har da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

KURSAVGIFTEN BETALES VED KURSSTART

Gebyrer til Biltilsynet er ikke inkludert

Glattkjøring må gjennomføres i løpet av 1 år etter bestått prøve. Anbefaler å gjennomføre den før uttak av førerkort, da vil du få førerkort for 5 år, ellers får du kun for 1 år. Kjøretimer må avbestilles senest dagen før, ellers må en betale for timene ved ikke møtt.

PRISER:

Glattkjøring kl CD        kr.  7.250,- 1dag
Glattkjøring kl E          kr.   8.250,- 1dag
Glattkjøring kl CE        kr.  15.500,- 2 dager

Vi tar forbehold om prisstigning
GLATTKJØRING ER IKKE INKLUDERT I KURSPRISEN

Kurssted:

Inger Floods veg 18, 3676 Notodden. Parkering rett utenfor.
2 timer m/Timexpressen fra Oslo.
Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.

Førerkort kl C-CE-D
Ønsker du å melde deg på dette kurset, så klikk inn på "les mer" og fyll ut skjemaet. Dette sendes på e-mail eller pr post til Opaas Kompetansesenter.

SVARSLIPP

Opaas Kompetansesenter
Inger Floods veg 18, 3676 NOTODDEN

Kursstart:  20.08.19 kl 17.00 eller 17.09.19 kl 17.00
Jeg ønsker  å følge undervisningen i følgende klasser :


KL D...............
KL C.....................    
KL CE...................    
KL E
.....................

Jeg er klar over at påmeldingen er bindene og at kurset forfaller til betaling ved kursstart.
Svar må være kontoret i hende senest 13.08.19, altnativt 10.09.19 Tlf. 35013000 
 e-post: opaas-kompetanse@opaas.no

NAVN............................................................

ADRESSE....................................................................

TLF................................MOB....................................Fødselsnr.:_____________

Søker Lånekassen via lånekassen.no:_____

Kryss her dersom firma betaler._____ Firmanavn:___________________________

Org.nr.:_______________

Epostadresse firma:____________________

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3