Side / Bro-Traverskran

Bro-Traverskran


Print

 

BRO-TRAVERSKRANKURS

I samarbeid med Dolphin Kurs og Kompetanse AS

 

Klemskader
og fallende last er ulykkestyper som er kjent ved bruk av bro og traverskraner.
Dette er ulykker som kunne vært unngått ved bedre opplæring. Våre kurs har som
mål at førere av bro og traverskraner skal få en bedre forståelse for de farer
bruken gir.

 

Kravet til
opplæring finnes i Arbeidsmiljøloven § 3-2, og i forskrift ” Bruk av
arbeidsutstyr” § 49 KURSINNHOLD.

 

Det kreves
at deltager er 18 år og psykisk og fysisk skikket for arbeidet.

 

Kurset
er delt inn i to hovedtyper STROPPEDEL og KRANDEL. Deltagere som utvider fra
andre krantyper og har gjennomført stroppedelen tidligere, kan slippe denne,
men må dokumentere sine kunnskaper ved å gjennomføre ny eksamensoppgave.

 

STROPPEDEL

 

ansvar og
sikkerhet

 

ord og
uttrykk

 

kjettingstropper
m/ bruk av løftetabeller

 

fiberstropper
m/ bruk av løftetabeller

 

ståltaustropper
m/ bruk av løftetabeller

 

andre
løfteredskaper

 

merke- og
kasseringsregler

 

kontroll og
ettersyn

 

vedlikehold

 

 

 

KRANDEL

 

definisjoner

 

krantyper/oppbygging/bruksområder

 

ståltau/kontroll/vedlikehold

 

kranbaner og
skinnetyper

 

sikkerhetsbrytere

 

vinsjer/
heisverk

 

mekanikk

 

elektrisitet

 

krokblokker

 

kontroll og
ettersyn

 

 

 

PRAKTISK
OPPLÆRING (40 timer)

 

Den
praktiske delen kan gjennomføres under fadderordning i bedrift eller på
praksiskurs.

 

EKSAMEN

 

Det blir avholdt
teoretisk og praktisk prøve før kompetansebevis blir utstedt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARSLIPP

Svar må være
kontoret i hende senest 27.02.17

Svar sendes pr post til:     Opaas Kompetansesenter AS

                                       Inger Floods veg 18

                                       3676 NOTODDEN

Tlf.: 35013000

opaas-kompetanse@opaas.no

Jeg bekrefter herved at jeg vil
delta på traverskrankurset med kursstart 06.03.2017.

Kursdatoer: 06.03, 07.03, 09.03 og 10.03.17   kl 9-16

Pris: kr 6.500,-  for undervisning, kompendie,
teoretisk/praktisk prøve og utstedelse av godkjent kompetansebevis.

Kurset forfaller til betaling ved kursstart, og Opaas Kompetansesenter forbeholder seg retten til   å 
avlyse kurset ved for få påmeldte.

Vi kan tilby rimelig overnatting etter avtale.

Avbestillingsregler
for deltager:
Ved akutt sykdom
med fremleggelse av sykemelding/legeerklæring før kursstart, får deltager
avbestille kurset uten belastning av gebyr. Ved stort sykefravær i
kursperioden, kan en bli nødt til å be eleven avbryte pågående kurs, og da uten
refundering av kurspenger. Eleven  kan så
komme tilbake ved en senere anledning. I slike tilfeller må eleven komme
tilbake innen 1 år fra opprinnelige kursstart, for å slippe betale ytterligere
kurspenger.
 Skjer avbestilling inntil 14 dager før
kursstart, får en refundert kursavgift.
Ved avbestilling
f.o.m 14 dager og frem til 1 uke før kursstart, vil en bli belastet et
avbestillingsgebyr på 25 % av totalprisen på det kurset en er påmeldt på.
Ved avbestilling
f.o.m 1 uke før kursstart, må en betale hele kursprisen innen forfall. En har
da mulighet til å melde seg på et tilsvarende kurs hos oss innen 1 år fra den
opprinnelige kursstart uten å betale ytterligere for kurset.

NAVN_______________________________________________________________________________________________

ADR.:_______________________________________________________________________________________________

TLF.:_______________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opaas Kompetansesenter AS

Org. nr: 913 000 315
Inger Floods veg 18
3676 Notodden

Telefon: 35 01 30 00
Epost: opaas-kompetanse@opaas.no

Vi har tilhold på Notodden, ca 2 timer fra Oslo.

Powered by Dynasite 1.3